کشف فسیل لاک پشت به اندازه ماشین در اسپانیا

کشف فسیل لاک پشت به اندازه ماشین در اسپانیا

Credits: An artist's interpretation of what the newly discovered extinct turtle Leviathanochelys aenigmatica might have looked like.
کشف فسیل یک دایناسور چند میلیون ساله در معدنی در شمال مراکش

کشف فسیل یک دایناسور چند میلیون ساله در معدنی در شمال مراکش

کشف فسیل یک دایناسور چند میلیون ساله در معدنی در شمال مراکش تولید شده توسط VOA Farsi